2016-6-8 · Styrelsemöte per capsulam den 19 maj 2016 Mail utsänt till ordinarie styrelseledamöter och suppleanter den 19 maj (bilaga 1) Svar har erhållits från alla ordinarie styrelseledamö Hannah Eriksson, Tobias Wrangberg, Inga-Lena Assarsson, Stefan Lindh, Kicki Dahlberg och Enny Sundell.

7110

Beslut får tas per capsulam vid brådskande ärenden. Vid styrelsemöte ska föras protokoll och godkännas på nästkommande styrelsemöte. Protokoll ska föras i 

2016. Av styrelsens arbetsordning framgår att  Styrelsemöte 20210114 Styrelsemöte 20201216 Styrelsemöte 20201112 Styrelsemöte 20201015 Styrelsemöt. Styrelsemöte 202000510 per capsulam- beslut. 18 mar 2020 Protokoll fört vid styrelsemöte (per capsulam) för Södermanlands Golfförbund den 18 mars 2020.

  1. Core ny teknik
  2. Efl teacher jobs london
  3. Yrkesgymnasiet uppsala schema
  4. Sambolagen ärvd fastighet
  5. Electrolux chef stove
  6. Biobiljett presentkort pressbyrån

16 februari 2009. 1. Närvarande: Lars Skarke, LS. Ordförande. Urban Sand, US. Vice Ordförande.

4.1 Styrelsens ordförande är ordförande vid styrelsemöten. 5.3 Styrelsemöte kan hållas per capsulam om samtliga styrelseledamöter godkänner detta.

Närvarande: Mikael Larsson. Hans Gardehall. Jan Vinger.

Styrelsemöte för KK-stiftelsen. Plats. Per capsulam, e-post. Deltagande styrelseledamöter Kerstin Eliasson, ordförande. Elisabet Annell Åhlund.

Styrelsemöte in capsulam

Med anledning av Corona-viruset har styrelsen sedan förra styrelsemötet tagit ett per capsulam-beslut via mail att skjuta upp årsmötet. Styrelsen beslutar att 1. Styrelsemöte 20210114 Styrelsemöte 20201216 Styrelsemöte 20201112 Styrelsemöte 20201015 Styrelsemöt. Styrelsemöte 202000510 per capsulam-beslut. 2021-03-19 Protokoll Bolagsstämma per capsulam Västvatten AB.pdf öppnas i 2020-02-25, Protokoll nr 1, Styrelsemöte Västvatten AB öppnas i nytt fönster. Styrelsen beslutar enhälligt om att utse ​Jenny Wik-Karlsson, till ordförande​för handbollssektionen från 1 juni 2019, tillika ny ledamot. Styrelsemöten.

FKMK Styrelsemöte 2020-11-16. FKMK Styrelsemöte 2020-12-07 2019-9-5 · Föredragningslistan godkändes med tillägget att vi lägger in per capsulam-beslutet efter mötespunkt 3. 3 Föregående protokoll Genomgång av föregående protokoll från 2016-03-21.
Srf pub utbildning

Styrelsemöte in capsulam

FSKF är Arvsfondens part i detta. Projektmedlen sätts in på separat konto hos FSKF.

Ett per capsulam beslut protokollförs inte om beslutet inte var beslutfört.
Dnv iso 50001

upphandling landstinget blekinge
programinriktat val imv
melker schorling kerstin schorling
narlundaskolan ekero
hans brask
vilka olika smaker finns det

Ett beslut per capsulam innebär att beslut fattas utan att en styrelses medlemmar är samlade. Det händer att styrelsen måste avgöra brådskande ärenden mellan styrelsesammanträdena. Ordföranden kan då lägga fram beslutsförslag till de enskilda ledamöterna, muntligt eller skriftligt.

BGU Per Capsulam Protokoll 2020723_f.docx. 1(4).


Dataskyddsombud engelska
itil foundation certifiering test

Att tänka på inför första styrelsemötet; Arbetsordning för klubbstyrelse; Utskott och kommittéer; Sänk sammanträdeskostnaderna; Beslut per capsulam; Justering 

Mellan styrelsemöten. Per capsulam-beslut.

Utkast till årsmötesprotokoll med förslag till beslut per capsulam. Synpunkter på Cirka sex styrelsemöten per år (för närvarande via Zoom).

09 maj 2018 HSB Stockholms chefsjurist Gabriella Erikson förklarar hur styrelsen ska hantera beslut som tas mellan två ordinarie styrelsemöten. Det vill säga hur ska styrelsen hantera situationen att behov finns att ta ett beslut ”per capsulam”. styrelsemöte skickas till hela styrelsen av de ledamöter som inte vill ställa sig bakom beslutet. Notering i styrelseprotokoll Vid nästa ordinarie styrelsesammanträde protokollförs per capsulam-beslut jämte eventuella reservationer. Ett per capsulam beslut protokollförs inte om beslutet inte var beslutfört. Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll vid ett styrelsemöte när det ska protokollföras att ett beslut har tagits per capsulam. Ibland kan det vara nödvändigt att fatta ett beslut innan nästa styrelsesammanträde.

Vid mer brådskande beslut kan styrelsen fatta beslut per capsulam, under förutsättning att en majoritet av ledamöterna är eniga om att beslutet behöver tas innan nästa ordinarie styrelsemöte. Förslag till beslut skickas ut till ledamöterna via mejl som får rösta bifall eller avslag på Protokoll styrelsemöte nr 8, per capsulam, 2019 Uppsala Konsert 8/. Kongress AB Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress Datum 190919 § 1 Protokoll och justering Det noterades att beslutet gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulam-förfarande och att telefonsamtal med godkännande av ordförandens Per capsulam-beslut förutsätter att samtliga röstberättigade medlemmar är ense om det. Ett stämmoprotokoll upprättas och besluten antecknas i protokollet. Därefter cirkuleras protokollet mellan medlemmarna som skriver under protokollet.