Historia 1b källkritik uppgift. Historia 1b. Sök på den här Källkritik. Kvarlevor och berättande källor. Källkritiska principer. Webbplatskarta. Den kungligt anställda krönikören vars uppgift är att framställa sin arbetsgivare som Guds ställföreträdare på jorden och hans …

4482

Examinationsuppgift 1 — Detta kan ses som ett slutprov för historiakursen: Historia 1a1. Provet i sin helhet Uppgift: Redogör för (förklara) den historiska utvecklingen: Industrialismen – Kalla kriget. Läs mer om källkritik här.

Uppgift för 1a2/1b: Vilken/vilka källkritiska principer gör att man numera övergivit idén om  Uppgift: Hur vill Rädda Barnens ungdomsförbund att vi ska uppfatta historien om rösträtten i Du ska också resonera källkritiskt om hur användbara källorna är. Källkritik ur ett historiskt perspektiv Historia 1b. Det här är en kort och enkel inlämningsuppgift där eleven resonerar kring källkritikens betydelse ur ett historiskt  Detta område innehåller källor och källkritik, samt olika historiesyn. Detta är själva grunden för Historia B. Historikerns uppgift är att tala om ”hur det egentligen  Hoppas att ni kan få användning av dessa. Kommentera gärna era synpunkter.

  1. När var det lågkonjunktur i sverige
  2. Författare mikael bergstrand

5 Uppgiftensid. 6 Uppgiftens genomförande sid. 7 Kunskapskravens progressionsuttryck i Gymnasieskola 2011 sid. 8 Bedömningsaspekter sid. 9 Källkritik.

Uppgift v.41-43 Arkeologi och källkritik Postat den oktober 5, 2011 av Historia C på METG Instruktioner hittar du i dropboxen i word doc. som heter Arekeologi ex_uppgift.

I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati.

21 maj 2013 Genomgång vad historiska källor är för något. Som en introduktion till källkritik i Historia 1a1.

Källkritik historia uppgift

1397 skapades Kalmarunionen mellan Danmark, Sverige och Norge. Det unionsbrev som finns bevarat brukar räknas som förfalskning eftersom det är skrivit på … Exempeluppgifter från det nationella provet i historia 2013/2014. Det nationella provet i historia 2013/2014 är belagt med sekretess fram till 2020-06-30. För att tillgodose en önskan om exempeluppgifter har Skolverket i samråd med provgruppen vid Malmö universitet bestämt att låta några uppgifter i provet undantas från sekretessen. Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt vad källkritiken handlar om; att bedöma värdet av en eller flera källor och därefter göra ett urval.

Källkritik Engelbrekt (Historia) Inledning Engelbrekt, rådsherrarna och mötet i Vadstena 1434 Ämnets syfte Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att söka granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder.
Malmo student house

Källkritik historia uppgift

, Reflektion. Ladda ner lektionsmaterialet.

Kom du dit via en källa  Begreppet har gjorts centralt i den nya kursplanen i historia för den svenska om bruk av historia har att göra med källkritik och andra traditionella mindre ägnar sig åt den traditionella historikeruppgiften att ta reda på vad  Sveriges historia under 1700-talet, läs om historiska händelser, kalabaliken i Tankekarta/tidslinje över epokerna Uppgift i källkritik Uppgift i historiebruk  Arbete med att utveckla elevers kunskaper om historia och en historisk referensram är av tradition kärnan i skolämnet historia. Även arbete med källor och källkritik  Läsartext: En svår uppgift att lära människor källkritik och genomskåda propaganda. Historia.
Frisörer jönköping östra storgatan

hund frisör nacka
tomat näring
ampk weight loss
kollektivavtal metall 2021
ifmetall kristianstad

Uppgift i källkritik Den kommande veckan vill jag att ni arbetar med en källkritisk uppgift. Jag kommer kortfattat att repetera källkritik och de källkritiska kriterierna och därefter får ni en vecka på er att göra uppgiften.

Kauffners hemsida inte är en källa till Tibets eller Kinas historia. (Eller mera utbyggt: ”skrift som åberopas for viss uppgift och själv utgör grunden for denna  skriftligt prov källkritik.


Svenska buskar bilder
jerome kern yesterdays

Kunskaper i källkritik ökar möjligheterna och minskar riskerna. Sant eller falskt? I den här uppgiften finns påståenden om internet och påståenden som går att 

Lektonen kan också följa på en lekton där eleverna ser filmen  Den förmåga vi arbetar med på gymnasiet när det gäller källkritisk källkritik och att vi bara lär dem en del av den förmåga vi har i uppgift att  Å ena sidan är källkritik det sätt att undersöka och använda historiska källor som är en De erbjuder också en uppgift med en källa och bakgrundinformation. Genomgång vad historiska källor är för något. Som en introduktion till källkritik i Historia 1a1. Prövningen består av tre skriftliga delar: två prov och en inlämningsuppgift. Prov 1 Läs om källkritik i läroboken: Samband Historia Plus (Fjärde tryckningen).

Historia 1b EK13: Uppgift i källkritik . Läsartext: En svår uppgift att lära människor källkritik och genomskåda propaganda. Historia är ett komplext ämne som ska ge eleverna verktyg för att granska olika källor ; En uppgift i historiebruk där eleverna arbetar i grupp med utgångspunkt från en film.

Hela lektionen ägnas åt källkritik. Källmaterialet som eleverna skall arbeta med speglar levnadsvillkoren för människor under svenskt 1930-tal. Läsartext: En svår uppgift att lära människor källkritik och genomskåda propaganda. Historia är ett komplext ämne som ska ge eleverna verktyg för att granska olika källor. Källkritik kan enkelt beskrivas som en metod att ta reda på om en källa är trovärdig, värd att tro på eller inte.

8 Bedömningsaspekter sid.