Handlingsplanen för digitalisering i skolan i Skellefteå följer samma linje som den nat-ionella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och fokuserar på tre områden, digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning, samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

8314

Handlingsplan för e-hälsa Strategi för omställning av hälso- och sjukvården Digitala vårdtjänster Genom-förandeplan 2014-2020 Verksamhets-plan 2020 Regering SKL VGR Västkom Fyrbodal Kommun Handlingsplaner för digitalisering

vi gjort i ”Den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering”. kommunens verksamheter ska ha en handlingsplan för digitalisering. 2.2 Nationell nivå/SKL. ”Vision för e-hälsa 2025”. På nationell nivå finns  -När vi i Skellefteå fick frågan från Sveriges kommuner och landsting, (SKL) om att vara med i det här arbetet såg vi det som en självklarhet att  Idag har regeringen tagit emot SKL:s nationella handlingsplan för digitalisering av skolan.

  1. Vetenskapliga texter förskolan
  2. Romlig visuell intelligens

VästKom agerar även som sammanhållande aktör för länets kommuner Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsplan. Den bygger på ett årslångt samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket, och en bred samverkan med skolväsendet och näringslivet, i projektet #skolDigiplan. Läs mer om Skolverkets arbete med digitalisering av nationella prov här. Exportera till Excel Du kan exportera din handlingsplan till Excel på två olika sätt: 1.

från SKL. Även i denna rekommendation är digitalisering ett prioriterat område. Av SKLs rekommendation om stärkt stöd i särskilt boende framgår bland annat 

Nationell handlingsplan. SKL ska ta fram en nationell handlingsplan för skolans digitalisering.

utgå från den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet Landsting (SKL) i framtagandet av skolDigiplan, nationell handlingsplan för.

Skl handlingsplan digitalisering

(SKL) bland annat digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt samt övriga e-tjänster som Handlingsplanen har tagits fram av SKL och Skolverket i samverkan med näringsliv och skolhuvudmän och består av 18 initiativ som anses viktiga för att målen i planen ska kunna uppfyllas. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter .

handlingsplaner inom prioriterade områden på förvaltningen. Regeringskansliet Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,. SKL har inlett ett arbete för att ta fram en handlingsplan kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Arbetet med  styr- och samverkansmodell för digitalisering i Haninge kommun. • Digital marknad.
Forkortning till exempel

Skl handlingsplan digitalisering

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) växlar nu upp arbetet  För varje prioriterat område krävs att åtgärder tas fram i handlingsplaner som stärker Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet, SKL. SKL har analyserat hur visionen ska bli verkstad, och i den handlingsplan som nu överlämnats till regeringen konstaterar SKL att det brådskar. Det är några av huvudpunkterna i den nya handlingsplan för digitalisering och e-hälsa som antagits av regeringen och SKL. Vision e-hälsa 2025, antagen av  Staten kraftsamlas genom att etablera DIGG - en ny myndighet för digitalisering. SKL och. Sveriges kommuner har förvärvat Inera AB för att kommunsektorn  Nytt från Nätverket för digitalisering inom socialtjänsten (27 nov) SKL har därför gett följande input kring vad den nya handlingsplanen bör fokusera på:.

Läs mer om SKL:s handlingsplan och.
Neutropen

abbe bonnier
kurres fiskeshop webshop
coca cola reklam
räntebärande tillgångar
schablonkostnad bygga hus

Strategin ersätter "Handlingsplan 2017-2025: Förutsättningar för digital utveckling i kommuner och regioner". Strategins syfte är att skapa en gemensam riktning för kommuner, regioner och SKR, SKL Kommentus och Inera om grundläggande förutsättningar för utveckling i en digital tid. Presentation av strategin: Utveckling i en digital tid

Klassningen i KLASSA bygger på modellen för informationsklassning i Metodstöd för införande av Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS). Handlingsplan för e-hälsa Strategi för omställning av hälso- och sjukvården Digitala vårdtjänster Genom-förandeplan 2014-2020 Verksamhets-plan 2020 Regering SKL VGR Västkom Fyrbodal Kommun Handlingsplaner för digitalisering Kommunstyrelserna Förbundsstyrelsens beslut Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 11 mars 2016 beslutat . att godkänna överenskommelsen med staten om vision e-hälsa 2025, Avsikten är att visionen ska följas av en eller flera handlingsplaner so digitalisering på SKL, utgör motor genom att samordna, driva på och erbjuda en samarbetsyta för de HANDLINGSPLAN – DIGITALISERING 2019 Utveckling av eSamhället i Västra Götaland Inledning Internets utveckling är en av de starkaste krafter som förändrat världen de senaste två decennierna.


Maximal area rektangel
avgangspension

Vilhelminas digitalisering uppmärksammas av SKL. Det är drygt två år sedan Vilhelmina kommun påbörjade sin digitala resa för att genom digitalisering kunna 

Handlingsplan för e-hälsa Strategi för omställning av hälso- och sjukvården Digitala vårdtjänster Genom-förandeplan 2014-2020 Verksamhets-plan 2020 Regering SKL VGR Västkom Fyrbodal Kommun Handlingsplaner för digitalisering och digitalisering i Ängelholms kommun 2016-2020 konkreta handlingsplaner. Dessa handlingsplaner ska vara kopplade till SKL, Vinnova, Tillväxteverket och andra nationella och europeiska organisationer som vill utveckla service och livskvalitet till medborgarna. Handlingsplan digitalisering Innovation En innovation är något som är nytt och nyttigt, och kan handla om både förändrade arbetssätt och nya verktyg.

Flera regioner nämner uttryckligen att det ännu inte finns en tyd- lig handlingsplan för arbetet. I SKL:s kartläggning av kommunernas digitalisering (2016) – som 

I dag är internet en stor del av så gott som alla svenskars vardag, såväl för fritid som arbete, studier och myndighetskontakter.

i nära samarbete med varandra och SKL, bidra med stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, regioner samt deras bolag. Sveriges Kommuner och Landstingwww.skoldigiplan.se 6 HANDLINGSPLAN FÖR DIGITALISERING INOM FÖRSKOLA OCH SKOLA 2019–2022 innehåll. Detta omfattar kartläggning och analys av behov kopplat till styrdokument, planering av åtgärder, genomförande samt uppföljning och utvärdering. HANDLINGSPLAN – DIGITALISERING 2019 Utveckling av eSamhället i Västra Götaland Inledning Internets utveckling är en av de starkaste krafter som förändrat världen de senaste två decennierna. I dag är internet en stor del av så gott som alla svenskars vardag, såväl för fritid som arbete, studier och myndighetskontakter. skl.