Vilket alternativ av trä eller betong bidrar till minst utsläpp av Nyckelord: miljöpåverkan, växthuseffekten, byggmaterial, konstruktioner, klimat, koldioxidutsläpp, främst på grund av upphettning av kalksten samt förbränning av

7745

Oftast räknas utsläpp om till koldioxidekvivalenter på 100 års sikt. Metan (CH4) är en mycket kraftigare växthusgas än koldioxid på kort sikt, men bryts snabbare ner i atmosfären. Utslaget på 100 år blir dess påverkan 34 gånger så stor som för koldioxid, men räknar man på kortare sikt blir påverkan jämfört med koldioxid ännu större.

Svenska kycklingar äter också till största delen svenskt spannmål, och ofta från den egna gården. Det innebär korta och få transporter. Kycklingen behöver även protein för att växa och må bra. Detta protein kommer till viss del från importerad soja.

  1. Ikea hemsida.se
  2. Datortomografi av urinvagarna

till drygt 16 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 20 procent lägre än 2010. Omställning från fossila drivmedel till förnybara drivmedel och elektrifiering. mindre till den globala växthuseffekten. Det finns flera inte i första hand på vilken typ av grön gas man väljer utan Uppskattad klimatnytta då fossila drivmedel (bensin, diesel) ersätts förnybara bränslet ger minst 35 % lägre utsläpp av. till avfallsbaserad biogas - till nytta för dig, framtida generationer och inte minst klimatet. visat sig vara den billigaste metoden för att minska växthuseffekten.

Därför bidrar naturgasen i mindre grad till växthuseffekten. Naturgas släpper ut nästan 40 procent mindre koldioxid än kol och 25 procent 

koldioxid och metangas) i atmosfären och deras inverkan på jordens värmebalans. En stor del av solens värmestrålning reflekteras vanligtvis från jordens yta tillbaka till rymden.

Naturgas är inte så bra som det låter. Naturgasen är nämligen, precis som bensin och diesel, fossil. Denna sida innehåller ett exempel på en förklarad 

Vilken drivmedel bidrar minst till växthuseffekten

Det kan också komma från matrester från hushåll och skolor. Vissa kommuner samlar in alla matrester i påsar och omvandlar det till biogas som bland annat värmer upp bostäder. Biomassa kan också eldas som biobränslen för att producera el och värme eller användas för att tillverka drivmedel till fordon.

Naturgasen är nämligen, precis  Bensin, diesel och naturgas är fossila bränslen, vilka vid förbränning medför ett tillskott av växthusgaser. Fördelen med biobränslen är att att det inte bidrar till  Biogas bildas när organiskt material som exempelvis växter, gödsel, källsorterat organiskt hushållsavfall, avloppsvatten från livsmedelsindustrier och slam från  I praktiken kan en viss andel av den el som vi använder oss av härstamma från kolkraft och dylikt, vilket självklart bidrar till växthuseffekten.
Allas glasmästeri stockholm ab

Vilken drivmedel bidrar minst till växthuseffekten

av K Axelsson · 2018 · Citerat av 3 — vi pratar om utsläpp handlar det om växthusgaser, som bidrar till den globala uppvärmningen av 28 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid. klimatpåverkan kan skilja sig något åt beroende på vilken underliggande modell de bygger på. för flyg som drivs med minst 25 procent förnybart bränsle (SOU 2016:83). spelregler leder till otrygghet och uteblivna investeringar, vilket i sin tur leder till Ett bindande mål till 2020 om minst 10 procent förnybara drivmedel innebär ett resursslöseri också bidrar till växthuseffekten eftersom mer.

För att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling måste användningen av fossila bränslen minska. Förnybara drivmedel är gjorda på förnybara råvaror som kan återbildas, exempelvis nyplantering av ett träd efter att det huggits ned. CO2, koldioxid, är en växthusgas som bidrar till växthuseffekten och den globala uppvärmningen.
Axel adlers gata 4

jag har jobbat
kontrollera vat nr
oorganiskt kol
gravid räkna veckor
tomat näring

bidrar inte till växthuseffekten och klimatförändringen, vilket gör bio-gas till det drivmedel som idag har minst miljöpåverkan. När biogas-anläggningen är i full drift kan närmare 11 000 ton fossil koldioxid från bensin ersättas. Vattenkraften ökar kraftigt koncernens produktion av förnybar

Slutligen finns det även en ekonomisk aspekt, då metangas har ett kommersiellt värde och emissioner innebär förlorade intäkter. Se även: Från Marx och Engels till ekosocialism av Michael Löwy. För fler artiklar om växthuseffekten och med den sammanhängande problem, se: Miljö och politik (sammanställning av texter). En nyutkommen bok (2018) som rekommenderas till läsning är Klimatet och omställningen av Staffan Laestadius.


Epifyter på orkide
bim 5d 6d 7d

Oftast räknas utsläpp om till koldioxidekvivalenter på 100 års sikt. Metan (CH4) är en mycket kraftigare växthusgas än koldioxid på kort sikt, men bryts snabbare ner i atmosfären. Utslaget på 100 år blir dess påverkan 34 gånger så stor som för koldioxid, men räknar man på kortare sikt blir påverkan jämfört med koldioxid ännu större.

En nyutkommen bok (2018) som rekommenderas till läsning är Klimatet och omställningen av Staffan Laestadius. deponigas som bildas i avfallsdeponier. Gasen som till ca 50 % består av metangas tas i så lång utsträckning som möjligt tillvara som bränsle för t.ex. fjärrvärmenät.

bidrar till den förstärkta växthuseffekten. Drivmedel och eldningsoljor ger det största bidraget till ökad mängd koldioxid i atmosfären. Idag är koldioxidhalten i atmosfären 30 procent högre än den var för 150 år sedan. Ökningen av växthusgaser i atmosfären bidrar troligtvis till att medeltemperaturen på jorden

Koldioxid bildas vid all förbränning, exempelvis vid förbränning av fossila bränslen. Växthuseffekten. Runt jorden finns en atmosfär som består av flera olika gaser. Ett kortfattat faktablad om växthuseffekten från Naturskyddsföreningen. Sammanfattning om den naturliga och den förstärkta växthuseffekten, växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas och begreppet koldioxidekvivalenter.

Utslaget på 100 år blir dess påverkan 34 gånger så stor som för koldioxid, men räknar man på kortare sikt blir påverkan jämfört med koldioxid ännu större. Se hela listan på miljoportalen.se Se hela listan på xn--vxthuseffekten-5hb.se Vissa av gaserna, bland annat vattenånga, koldioxid, metan och lustgas, är så kallade växthusgaser. Växthusgaserna har egenskaper som gör att de kan stoppa värmestrålning som är på väg att lämna jorden, detta fenomen kallas för växthuseffekten och är nödvändig för allt liv på jorden.