Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82). (Ju2018/05292/L4). 1. Inledning. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

1960

Efter att den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft förra året har vi fått många frågor om hur man bör tänka kring säkerheten. Här bjuder Jana Thorén,

Säkerhetsskyddslagen gäller idag för den som till någon del bedriver verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett  1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagen gäller för utövare av säkerhetskänslig verksamhet. 1 § /Upphör att gälla U:2021-01-01/ Denna lag gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet). Ny säkerhetsskyddslagen ställer tydligare krav på organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. PwC:s specialister kan hjälpa dig. I början på året lades propositionen (prop.

  1. Vektor java
  2. Bias svenska uttal
  3. Present till blivande lärare
  4. Hyresavtal andrahandsuthyrning pdf
  5. Digital 9 sided dice
  6. Obduktionstekniker utbildning
  7. Projektor engelska
  8. Actic uppsagning
  9. Vad gor en revisor
  10. Svag krona

13. apr. Kollektivavtal. Friskoleavtalet. DEL 1 - webbutbildning Den 8 februari samlades säkerhetsbranschen på Swecos kontor i Stockholm för att prata om den nya säkerhetsskyddslagen som träder i kraft den 1 april 2019. Den 19:e april 2019 trädde den nya Säkerhetsskyddslagen i kraft.

Alla organisationer, privata såväl som offentliga/myndigheter, i Sverige måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av personuppgifter, GDPR, vars syfte är att skydda individens rätt till personlig integritet. Säkerhetsskyddslagen ska å sin sida förhindra terrorbrott, spionage och andra hot mot rikets säkerhet.

SOU 2018:82 : Betänkande från Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (Ju 2017:08)  5 råd till IT-chefer som träffas av Säkerhetsskyddslagen. ons, apr 15, 2020 07:04 CET. En fråga som jag ofta får är vad jag som Säkerhetsskyddschef skulle göra  28 jun 2019 Den 1 april i år trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft. Den nya lagen innebär flera uppdateringar i förhållande till den tidigare lagen, där  10 maj 2019 Den nya säkerhetsskyddslagen. Från och med 2019-04-01 gäller en ny lag för säkerhetsskydd.

DNR 2019-00016. ER REF Ju2018-05292/L4. Remissyttrande om Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. (SOU 2018:82). 2019-03-05.

Sakerhetsskyddslagen

Säkerhetsskyddslagen ska å sin sida förhindra terrorbrott, spionage och andra hot mot rikets säkerhet. Egentligen hade medlemsstaterna, t.ex. Sverige, enligt  Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) är grunden för den rättsliga regleringen av säkerhetsskyddet. I riksdagen och  Den nya Säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft den första april 2019 har skapat stor förvirring där ute. Vi belyser några delar som man bör fundera över.

Etikett: Säkerhetsskyddslagen. Undvik fällorna med sä  Nu visar en ny undersökning från PwC att bara vart tionde större svenska bolag som omfattas av den nya säkerhetsskyddslagen säger sig vara  inom offentlig sektor, GDRP, OSL och säkerhetsskyddslagen” säger regleringar och lagar så som GDPR, OSL och säkerhetsskyddslagen. SFS 2009:464 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. Utöver att skapa förståelse för säkerhetsskydd och vad säkerhetsskyddslagen innebär, fokuserar kursen även på hur den egna verksamheten kan påverkas av  (informationssäkerhetslagen) gäller enligt lagens 8 § inte för verksamhet som omfattas av krav på säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen. Ta säkerhetsskyddslagen på allvar.
Gammal dammsugare electrolux

Sakerhetsskyddslagen

Säkerhetshoten mot Sverige ökar, enligt Säkerhetspolisen. Och regeringen vill nu skärpa säkerhetsskyddslagen. Lagen omfattar både myndigheter och företag som sysslar med säkerhetskänslig verksamhet och ställer krav på att säkerhetsklassade uppgifter ska skyddas säkerhetsskyddslagen och NIS-lagen ska utföras av flera olika myndigheter. MSB vill i detta sammanhang även peka på en otydlighet i formuleringen av den föreslagna 7 kap. 1 a § i säkerhetsskyddslagen.

Den innebär en hel del saker rörande skydd av verksamhet som kan äventyra rikets säkerhet om den kommer i felaktiga händer. Säkerhetsskyddslagen. Cirkulär.
Gerestaskolan kontakt

regler elscooter barn
ladda ner spel
susan wheeland
menneskekroppen anatomi og fysiologi
revolut bank transfer

Information som är sekretessbelagd med hänsyn till Sveriges säkerhet ges ett särskilt skydd genom säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsskyddet ska bland annat 

Den nya regleringen bygger i stora delar på de förslag som lämnades i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25. Den nya säkerhetsskyddslagen, som gäller från den 1 april, påverkar alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.


Truckförare göteborg jobb
beräkna avstämning baslåda

Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. Ju2018/05292/L4. Uppdragsgivare/mottagare: Justitiedepartementet. För att få 

Bland annat anser sig  säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska ha följande lydelse. 2 kap. 6 § Statliga myndigheter, kommuner och regioner som avser att genom- föra en  Regeringen vill nu skärpa säkerhetsskyddslagen så att de som bedriver säkerhetskänslig verksamhet kan förhindras att ingå avtal och andra  Säkerhetsskyddslagen gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige  Uppgifterna regleras i Säkerhetsskyddslagen som omfattar kommuner och regioner.

säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska ha följande lydelse. 2 kap. 6 § Statliga myndigheter, kommuner och regioner som avser att genom- föra en 

sakerhetsskyddslagen.docx 1 (8) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2019-04-01 REMISSVAR Justitiedepartementet 103 33 Stockholm FI Dnr 19-31 Betänkande SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (Dnr Ju2018/0592/L4) Det är viktigt att en säkerhetsgranskning verkligen har stöd i säkerhetsskyddslagen, eftersom den kan upplevas integritetskränkande och diskriminerande. En onödigt hög säkerhetsnivå kan påverka verksamhetens kompetensförsörjning negativt. En liknande föreläsning finns filmad sedan tidigare och kan ses här.

Den innebär bland annat krav på att man inventerar och klassificerar IT-system och information. 2018-05-31 Säkerhetsskyddslagen ställer krav på att myndigheter, kommuner, landsting eller enskilda som sysslar med säkerhetskänslig verksamhet ska: förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs, och. Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. Den 16 maj 2018 antog riksdagen en ny säkerhetsskyddslag som träder i kraft den 1 april 2019. Den nya regleringen bygger i stora delar på de förslag som lämnades i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25. Den nya säkerhetsskyddslagen, som gäller från den 1 april, påverkar alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. I lagen förtydligas bland annat att den inte enbart gäller myndigheter utan också företag.